Login Form

Avantajele

Avantajele sistemelor de canalizare vacuumatică

Sistemul de canalizare cu vacuum reprezintă o opțiune tehnico-economică foarte avantajoasă faţă de un sistem clasic de transport gravitațional, în special în zonele plane, acolo unde pantele sunt mici si un sistem gravitaţional ar presupune săpături foarte adânci pentru pozarea conductelor dar şi în zonele unde pânza freatică este foarte aproape de suprafaţă, în zonele cu teren nisipos, stâncos unde săpăturile sunt greu de efectuat, unde sunt multe obstacole, în zonele de rezervaţii naturale sau în cartierele rezidenţiale noi, construite în apropierea marilor oraşe.

 Bild System Komplett

Principiul de funcționare a sistemului complet

Sistemele de canalizare clasică presupun costuri ridicate prin rețele pe lungimi mari și cu număr mare de stații de repompare, pentru un număr relativ mic de utilizatori. În cazul unor avarii la o stație de repompare, riscul de inundare și poluare cu ape uzate menajere este mare, cu efecte negative asupra calității apelor freatice.

In zonele urbane din România, orașe mici sau cartiere periferice ale municipiilor, exista situații tipice de străzi asfaltate fără canalizare. Lucrările de canalizare presupun costuri suplimentare prin intervenția asupra drumului asfaltat, montarea rețelei de canalizare pe axul străzii și apoi reconstruirea drumului. La aceste costuri suplimentare directe se adaugă și efecte financiare indirecte prin întreruperea circulației rutiere în perioada execuției lucrărilor de construcții. Fată de această situație caracteristică tării noastre, s-au căutat soluții alternative la sistemele de canalizare clasice care funcționează pe principiul colectării apelor uzate in sistem gravitațional.

În continuare vom enumera câteva dintre avantajele utilizării sistemelor de canalizare vacuumatică. 

1. Costurile de execuție a rețelei de canalizare vacuumatică sunt mici, rețeaua fiind amplasată sub adâncimea de îngheț spre deosebire de rețeaua de canalizare gravitațională care este amplasată la 4 – 6 m adâncime. Diametrele conductelor de canalizare sunt mai mici pentru aceleași debite de transport în rețea: D 80 — D 250 mm, fată de sistemele gravitaționale cu D 160 — D 600 mm. Acest avantaj este mai important în localități cu beneficiari distribuiți pe distante relativ mari. 

2. Construcția rețelei de canalizare vacuumatică nu presupune lucrări de anvergura, de obicei canalizarea se face în șanțuri înguste (max. 60 cm), pe una sau ambele margini ale străzii, fără a bloca traficul rutier, fără a fi necesare lucrări de protejare a malurilor. 

3. Durata de execuție a rețelei de canalizare vacuumatică este semnificativ mai mica fata de cea gravitaționala. Construcția sistemului se poate etapiza în funcție de disponibilitățile financiare deoarece presupune cheltuieli mici sau nule pentru organizarea de șantier. 

4. Rețeaua de canalizare vacuumatică se construiește din conducta flexibila (HDPE sau PVC), putând fi pozată fără întreruperi și fără cămine suplimentare la schimbarea direcției sau la ocolirea unor obstacole. 

5. Întreținerea rețelei de canalizare vacuumatică se poate face cu mijloace tehnice simple. Intervențiile în caz de avarie la rețea necesită săpături la maxim 1,5 m. Costurile de întreținere sunt mai mici decât la rețelele gravitaționale. Nu este necesar personal cu înaltă calificare. Instruirea personalului de întreținere se realizează de către firma producătoare. 

6. Riscul de poluare în cazul apariției de fisuri la rețea este practic nul. Reparația presupune intervenție la maxim 1,5 m adâncime. Apariția unei fisuri este depistata după maxim o zi prin monitorizarea funcționării pompelor de vacuum. 

7. În rețeaua vacuumatică nu se pot forma depuneri care ar provoca înfundarea conductei datorită efectului de autocurătire asigurat printr-o viteza de curgere de 3-5 I/s, fată de viteza minimă de curgere din conductele de canalizare gravitațională, 0,5 l/s. Acesta este un mare avantaj în cazul spatiilor de utilitate publică cu variație mare a debitelor de apa uzata (săli de spectacole, cămin cultural, terenuri de sport, etc.). 

8. Recuperarea investiției se face mai ușor, costul investiției fiind redus cu minim 25- 30% fată de canalizarea gravitațională. 

9. Stația de vacuum deservește o lungime de rețea foarte mare, peste 16 Km. Astfel, într-o comuna medie cu 3.000 — 4.000 de locuitori este prevazută o singură stație sau maxim 2, în funcție de distanța dintre sate. în cazul unei avarii la alimentarea cu energie electrică a Stației de vacuum, devine convenabilă utilizarea unui singur grup electrogen la Stația de vacuum, care intră în funcțiune automat, eliminând riscul poluării zonei cu ape uzate. în plus există un interval de timp de 2 - 4 ore în care se utilizează energia pneumatica existentă în rețeaua de vacuum, timp în care sistemul poate funcționa fără energie electrica. Astfel, grupul electrogen va fi programat să intre în funcțiune după consumarea vacuumului existent, la 2 - 4 ore după apariția avariei la alimentarea cu energie electrică. 

10. Rețeaua de canalizare poate fi amplasată pe marginea drumului existent. Drumurile existente se păstrează fără intervenții, iar traficul nu se întrerupe. 

11. Rețelele de canalizare vacuumatică, fiind ermetice, se pot utiliza în zonele cu terenuri nisipoase, stâncoase sau cu ape freatice de suprafață, în care săpaturile adânci sunt greu de efectuat. 

12. Un alt avantaj este caracterul absolut ecologic al acestui tip de transport de apă menajeră. Fãrã infiltrații sau exfiltrații. Amestecul continuu care se face pe traseu între apă-aer-solid duce la o oxigenare mărită a amestecului, ceea ce reduce substanțial costurile de epurare. Fiind etanș sistemul nu permite accesul apelor pluviale. Ceea ce înseamnă reducerea cantității de apă ce intră în stația de epurare.