Login Form

Monitorizare

Sistemul de monitorizare FLOVAC


Sistemul de monitorizare FLOVAC oferă operatorului foarte multe informații referitoare la stația de vacuum, căminele de colectare și valvele obturatoare FLOVAC. El permite operatorilor sa răspundă imediat potențialelor riscuri din rețeaua de canalizare vacuumatică.

Informațiile pe care le oferă sunt legate de:

 • Numărul deschiderilor valvelor pe unitate de timp
 • Presiunea în conductele de canalizare vacuumatică
 • Defecțiuni ale valvelor obturatoare
 • Supra-umplerea căminelor de colectare


Sistemul de monitorizare FLOVAC arată starea întregului sistem de canalizare vacuumatică și permite supravegherea și operarea activă în sistem prin intermediul internetului sau altor mijloace de transmitere a informațiilor.

FLOVAC

Mesajele esențiale ale sistemului sunt:

 • Alarma pentru vacuum prea scăzut sau timp de funcționare prea lung a pompelor de vacuum, ceea ce indica o valvă blocata sau o fisura în conductele de canalizare.
 • Alarma pentru supra-umplerea rezervorului de vacuum care indică o problemă cu pompele de transfer.
 • Mesajele de alarmă pentru pompele de vacuum și de transfer.
 • Controlul timpului de funcționare a pompelor și a consumului de energie.
 • Inregistrarea, salvarea și controlul datelor operaționale.

 

Avantajele

Avantajele sistemelor de canalizare vacuumatică

Sistemul de canalizare cu vacuum reprezintă o opțiune tehnico-economică foarte avantajoasă faţă de un sistem clasic de transport gravitațional, în special în zonele plane, acolo unde pantele sunt mici si un sistem gravitaţional ar presupune săpături foarte adânci pentru pozarea conductelor dar şi în zonele unde pânza freatică este foarte aproape de suprafaţă, în zonele cu teren nisipos, stâncos unde săpăturile sunt greu de efectuat, unde sunt multe obstacole, în zonele de rezervaţii naturale sau în cartierele rezidenţiale noi, construite în apropierea marilor oraşe.

FlovacSchachtVentil 5

Principiul de funcționare a sistemului complet

Sistemele de canalizare clasică presupun costuri ridicate prin rețele pe lungimi mari și cu număr mare de stații de repompare, pentru un număr relativ mic de utilizatori. În cazul unor avarii la o stație de repompare, riscul de inundare și poluare cu ape uzate menajere este mare, cu efecte negative asupra calității apelor freatice. în zonele urbane din România, orașe mici sau cartiere periferice ale municipiilor, exista situații tipice de străzi asfaltate fără canalizare.

Lucrările de canalizare presupun costuri suplimentare prin intervenția asupra drumului asfaltat, montarea rețelei de canalizare pe axul străzii și apoi reconstruirea drumului. La aceste costuri suplimentare directe se adaugă și efecte financiare indirecte prin întreruperea circulației rutiere în perioada execuției lucrărilor de construcții. Fată de această situație caracteristică tării noastre, s-au căutat soluții alternative la sistemele de canalizare clasice care funcționează pe principiul colectării apelor uzate in sistem gravitațional.

În continuare vom enumera câteva dintre avantajele utilizării sistemelor de canalizare vacuumatică.

1. Costurile de execuție a rețelei de canalizare vacuumatică sunt mici, rețeaua fiind amplasată sub adâncimea de îngheț spre deosebire de rețeaua de canalizare gravitațională care este amplasată la 4 – 6 m adâncime. Diametrele conductelor de canalizare sunt mai mici pentru aceleași debite de transport în rețea: D 80 — D 250 mm, fată de sistemele gravitaționale cu D 160 — D 600 mm. Acest avantaj este mai important în localități cu beneficiari distribuiți pe distante relativ mari.

2. Construcția rețelei de canalizare vacuumatică nu presupune lucrări de anvergura, de obicei canalizarea se face în șanțuri înguste (max. 60 cm), pe una sau ambele margini ale străzii, fără a bloca traficul rutier, fără a fi necesare lucrări de protejare a malurilor.

3. Durata de execuție a rețelei de canalizare vacuumatică este semnificativ mai mica fata de cea gravitaționala. Construcția sistemului se poate etapiza în funcție de disponibilitățile financiare deoarece presupune cheltuieli mici sau nule pentru organizarea de șantier.

4. Rețeaua de canalizare vacuumatică se construiește din conducta flexibila (HDPE sau PVC), putând fi pozată fără întreruperi și fără cămine suplimentare la schimbarea direcției sau la ocolirea unor obstacole.

5. Întreținerea rețelei de canalizare vacuumatică se poate face cu mijloace tehnice simple. Intervențiile în caz de avarie la rețea necesită săpături la maxim 1,5 m. Costurile de întreținere sunt mai mici decât la rețelele gravitaționale. Nu este necesar personal cu înaltă calificare. Instruirea personalului de întreținere se realizează de către firma producătoare.

6. Riscul de poluare în cazul apariției de fisuri la rețea este practic nul. Reparația presupune intervenție la maxim 1,5 m adâncime. Apariția unei fisuri este depistata după maxim o zi prin monitorizarea funcționării pompelor de vacuum.

7. În rețeaua vacuumatică nu se pot forma depuneri care ar provoca înfundarea conductei datorită efectului de autocurătire asigurat printr-o viteza de curgere de 3-5 I/s, fată de viteza minimă de curgere din conductele de canalizare gravitațională, 0,5 l/s. Acesta este un mare avantaj în cazul spatiilor de utilitate publică cu variație mare a debitelor de apa uzata (săli de spectacole, cămin cultural, terenuri de sport, etc.).

8. Recuperarea investiției se face mai ușor, costul investiției fiind redus cu minim 25- 30% fată de canalizarea gravitațională.

9. Stația de vacuum deservește o lungime de rețea foarte mare, peste 16 Km. Astfel, într-o comuna medie cu 3.000 — 4.000 de locuitori este prevazută o singură stație sau maxim 2, în funcție de distanța dintre sate. în cazul unei avarii la alimentarea cu energie electrică a Stației de vacuum, devine convenabilă utilizarea unui singur grup electrogen la Stația de vacuum, care intră în funcțiune automat, eliminând riscul poluării zonei cu ape uzate. în plus există un interval de timp de 2 - 4 ore în care se utilizează energia pneumatica existentă în rețeaua de vacuum, timp în care sistemul poate funcționa fără energie electrica. Astfel, grupul electrogen va fi programat să intre în funcțiune după consumarea vacuumului existent, la 2 - 4 ore după apariția avariei la alimentarea cu energie electrică.

10. Rețeaua de canalizare poate fi amplasată pe marginea drumului existent. Drumurile existente se păstrează fără intervenții, iar traficul nu se întrerupe.

11. Rețelele de canalizare vacuumatică, fiind ermetice, se pot utiliza în zonele cu terenuri nisipoase, stâncoase sau cu ape freatice de suprafață, în care săpaturile adânci sunt greu de efectuat.

12. Un alt avantaj este caracterul absolut ecologic al acestui tip de transport de apă menajeră. Fãrã infiltrații sau exfiltrații. Amestecul continuu care se face pe traseu între apă-aer-solid duce la o oxigenare mărită a amestecului, ceea ce reduce substanțial costurile de epurare. Fiind etanș sistemul nu permite accesul apelor pluviale. Ceea ce înseamnă reducerea cantității de apă ce intră în stația de epurare.


Cum funcționează

Principiul de funcționare al sistemului de canalizare vacuumatică

Sistemul de canalizare vacuumatică Flovac cuprinde cămine de colectare in reţeaua de vacuum, în care se acumulează apa uzată de la utilizatori, rețeaua de conducte, prin care apa uzată este tranportată, stațiile de vacuum, în care se creeaza vacuumul și rezervoarele de vacuum, în care se acumulează apa uzată din rețea.

FlovacSchacht 4

Cămin de colectare FLOVAC

La un grup de mai mulți utilizatori (locuințe), se montează un cămin de colectare ermetic FLOVAC, instalat în exteriorul clădirii, îngropat. Apa reziduală este colectată gravitațional de la fiecare utilizator până la căminul de colectare, branșamentul utilizatorilor la rețeaua vacuumatică fiind identic cu cel de la rețelele gravitaționale.

Principiul de funcționare al sistemului de canalizare vacuumatică

 

Căminul de colectare este împărţit in două compartimente, un compartiment superior în care se montează vana de vacuum şi unul inferior, numit bazin de colectare ape uzate, care serveşte pentru acumulare apei uzate de la utilizatori. Căminul are în componenţă o conductă senzor şi o conductă de aspirare a apei, ambele conectate la vana de vacuum.

 FlovacSchachtVentil 4

 

Principiul de funcționare a sistemului

Când bazinul de acumulare a apei uzate ajunge la capacitatea maximă de umplere de 50 l, în conducta senzor se acumulează o presiune de aer suficientă pentru a deschide pneumatic vana de vacuum. Astfel, în momentul deschiderii vanei se declanșează procesul de aspirare a întregii cantități de ape uzate. După golirea căminului, presiunea din senzor scade ducând la declanșarea în sens invers a vanei, prin obturarea bazinului de acumulare a apelor uzate față de rețeaua vacuumatică. Procesul se repetă la fiecare umplere a camerei de acumulare a apelor uzate.

 

La capătul sistemului, în stațiile de vacuum, sunt montate pompe de vacuum care produc vacuum la o presiune negativă de -0,7 bari. Când un lichid intră în sistemul cu presiune negativă, acesta este automat absorbit de vid și transportat, prin rețeaua de conducte de vacuum, până la capătul unde se creează vacuumul, fiind colectat în rezervorul de vacuum, aflat in zona stației de vacuum.

 

De la rezervorul de vacuum, apele uzate sunt dirijate către stația de epurare sau către un cămin de deversare al unui alt sistem de canalizare existent în zonă.

 

Conductele de canalizare vacuumatică sunt montate în șanțuri înguste într-un sistem în trepte care permite transportul atât în zonele plane cat și în cele în urcare.

FlovacRohrleitungen
 

Montarea conductelor corespunzator cu situația terenului

Pentru zonele de coborâre conductele sunt drepte iar pentru zonele plane sau în urcare se foloseşte sistemul în trepte care permite montarea la adâncime redusă a conductelor și este conceput astfel încât sa asigure că vanele nu se vor bloca în perioadele de flux redus.

 

Aspecte privind canalizarea vacuumatică

Sistemele de canalizare vacuumatică sunt sisteme moderne de canalizare menajeră care colectează si transportă apa uzată de la utilizatori la stația de epurare sau cămine de deversare în alte sisteme de canalizare, cu ajutorul presiunii negative generate în sistem de o stație de vacuum.

 

 

Sistemele de canalizare vacuumatică sunt recomandate în special în zonele cu teren plat, cu pante mici unde canalizarea gravitaționala necesita săpaturi foarte adânci pentru șanțuri, în zonele unde pânza freatica este foarte aproape de suprafața, trenul nisipos, stâncos unde săpăturile sunt greu de efectuat, in zonele de agrement, site-urile istorice, zonele industriale, in porturi şi staţii de tren ca şi pentru renovarea canalizărilor existente.


Sistemele de canalizare vacuumatică folosesc, pentru transportul apei uzate, diferența de presiune intre presiunea atmosferica (1 bar) si presiunea negativa ( 0,5 - 0,7 bar) din canalul colector, fluidele putand fi transportate si in contrapanta.
Astfel de sisteme nu sunt proiectate pentru a prelua apele pluviale și infiltrațiile de apa.

 

Test de blocare

Primul sistem a fost instalat în Europa în anul 1882, inginerul olandez Charles T. Liernur obținând în 1887 un patent pentru aceasta tehnologie, însa, datorita dificultăților din acea vreme în construirea stațiilor de vacuum, a fost mai puțin utilizat în localități și mai mult pe vapoare, în trenuri și avioane.
Începând din 1950 sistemul de canalizare vacuumatică pentru localități s-a dezvoltat tehnic din ce in ce mai mult, în prezent fiind implementat în peste 40 de tari din Europa și din lume datorita avantajelor pe care le prezintă fata de canalizarea clasica, gravitaționala.

Soluția de canalizare vacuumatică este adoptată în sistemul de standarde romanești prin SR EN 1091/2002, identic cu standardul european EN 1091/1996.

 

Informaţii suplimentare despre modul de funcţionare si despre avantajele sistemelor de canalizare cu vacuum, găsiţi in meniul din stânga.

Colaborare

Propunere privind colaborarea pentru realizarea sistemelor de canalizare vacuumatică

1. Aspecte privind conținutul ofertei de colaborare:

FLOVAC nu are ca obiectiv simpla comercializare a componentelor tehnice specifice unui sistem de canalizare vacuumatică ci soluția tehnica completă corespunzătoare investiției.  Elaborarea soluției tehnice se face pornind de la principiul elaborării unui concept tehnic optim, adaptat specificului socio-economic și tehnic al fiecărei aplicații.

Astfel, pe lângă componentele tehnice specifice sistemului de canalizare vacuumatica, producătorul va asigura:

 • Proiectarea tehnică pornind de la elaborarea conceptuală până la proiectarea la nivel de detaliu;
 • Asistenta tehnică pe parcursul execuției construcției,
 • Instruirea personalului de exploatare;
 • Piese de schimb și consultantă în exploatare.

 

Canalizarea vacuumatică este autorizată legal în România prin SR EN 1091/2002, corespunzător standardului european EN 1091/1996. Producătorul german elaborează conceptul tehnic. Oferta tehnică și economică va fi adaptată la piața și legislația română în domeniu.

2 Fiecare aplicație este personalizată în funcție de:

2.1 Caracteristici socio-economice:

 • Populație
 • Număr de utilizatori casnici (locuinte) și număr mediu de persoane pe utilizator
 • Număr de utilizatori agenți economici și număr de persoane pe fiecare utilizator.
 • Număr de instituții publice și număr de persoane pe fiecare (primărie, scoli, grădinițe, cabinet medical, biserici etc.)

2.2 Caracteristicile tehnice:

 • Caracteristici topometrice
 • Soluția de evacuare a apelor uzate colectate prin sistemul de canalizare: stație de epurare sau pompare într-un sistem de canalizare existent în zonă; în cazul stației de epurare, existența în zonă a emisarului natural pentru deversarea apelor epurate (lac, apa curgătoare, canal de desecare etc.)
 • Starea drumurilor locale, lățimea drumurilor și caracteristici geotehnice ale terenului
 • Traseele rețelelor edilitare existente în zonă: alimentare cu apa, agent termic, rețele electrice subterane, rețele de curenți slabi (telefonie, internet etc.)
 • Amplasarea sursei de energie electrica în raport cu amplasamentul stației de vacuum


Oferim gratuit studii de soluție pentru aplicații concrete, inclusiv evaluarea costurilor. Prin aceste demersuri, se va constata ca rețeaua de canalizare vacuumatică se poate executa cu o cheltuială care reprezintă, cel mai adesea, circa 60% din costul rețelei gravitaționale pentru aceeași aplicație. Pentru construcția unui sistem de canalizare vacuumatică, tehnologia și echipamentele de înaltă tehnicitate (echipamentele stației de vacuum, cămine ermetice, fitinguri) se livrează de către societatea producătoare, iar rețeaua de conducte propriu-zisa se poate executa cu materiale de pe piața romanească (PEHD sau PVC).

Modul de colaborare în funcție de stadiul investiției privind canalizarea

Pentru orice investiție propusă pentru canalizare vacuumatică producătorul va asigura efectuarea unui studiu al cărui rezultat va releva un preț favorabil canalizării vacuumatice datorita modului de așezare a localităților din România precum și a densității locuințelor.

Pentru investiții la care nu a început activitatea de proiectare tehnică se va asigura elaborarea Studiului de soluție tehnică, cu dimensionarea rețelei și a stației de vacuum și evaluarea costurilor. Pe baza acestui studiu se va face o ofertă care cuprinde implicit  soluția tehnică propusă. Oferta de echipamente este valabilă doar în contextul soluției tehnice recomandate.

Pentru investiții aflate în faza de Studiu de preferabilitate sau fezabilitate, sau la care activitatea de proiectare în faza PTh este în curs: se va asigura gratuit dimensionarea rețelei și evaluarea costurilor, pentru comparația cu soluția din Studiul de fezabilitate. Ca rezultat al comparației, beneficiarii vor putea decide elaborarea proiectului de execuție cu soluția de canalizare vacuumatică.

Ne exprimăm disponibilitatea pentru discuții și studii de soluție în cazuri concrete, atât pentru beneficiari publici cat și pentru cei privați (dezvoltatori imobiliari).

Internet:

http://www flovac.ro

Alte websiteuri internationale:

http://www.flovac.com
http://www.flovac.de
http://www.flovac.pl


Reprezentant FLOVAC pentru România:

Ulrich Brunhuber
Calea Barladului 158
RO-600386 Bacau

Telefon: +40 720 777103
Mobil:    +40 720 777102
Fax:       +49 32 121279059
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Website: www.flovac.ro