Login Form

Cum funcționează

Principiul de funcționare al sistemului de canalizare vacuumatică

Sistemul de canalizare vacuumatică Flovac cuprinde cămine de colectare in reţeaua de vacuum, în care se acumulează apa uzată de la utilizatori, rețeaua de conducte, prin care apa uzată este tranportată, stațiile de vacuum, în care se creeaza vacuumul și rezervoarele de vacuum, în care se acumulează apa uzată din rețea.

Grafik Schacht

Cămin de colectare FLOVAC

La un grup de mai mulți utilizatori (locuințe), se montează un cămin de colectare ermetic FLOVAC, instalat în exteriorul clădirii, îngropat. Apa reziduală este colectată gravitațional de la fiecare utilizator până la căminul de colectare, branșamentul utilizatorilor la rețeaua vacuumatică fiind identic cu cel de la rețelele gravitaționale.

Principiul de funcționare al sistemului de canalizare vacuumatică

Căminul de colectare este împărţit in două compartimente, un compartiment superior în care se montează vana de vacuum şi unul inferior, numit bazin de colectare ape uzate, care serveşte pentru acumulare apei uzate de la utilizatori. Căminul are în componenţă o conductă senzor şi o conductă de aspirare a apei, ambele conectate la vana de vacuum.

 Grafik Vakuumsystem Eingebaut

Principiul de funcționare a sistemului

Când bazinul de acumulare a apei uzate ajunge la capacitatea maximă de umplere de 50 l, în conducta senzor se acumulează o presiune de aer suficientă pentru a deschide pneumatic vana de vacuum. Astfel, în momentul deschiderii vanei se declanșează procesul de aspirare a întregii cantități de ape uzate. După golirea căminului, presiunea din senzor scade ducând la declanșarea în sens invers a vanei, prin obturarea bazinului de acumulare a apelor uzate față de rețeaua vacuumatică. Procesul se repetă la fiecare umplere a camerei de acumulare a apelor uzate.

La capătul sistemului, în stațiile de vacuum, sunt montate pompe de vacuum care produc vacuum la o presiune negativă de -0,7 bari. Când un lichid intră în sistemul cu presiune negativă, acesta este automat absorbit de vid și transportat, prin rețeaua de conducte de vacuum, până la capătul unde se creează vacuumul, fiind colectat în rezervorul de vacuum, aflat in zona stației de vacuum.

De la rezervorul de vacuum, apele uzate sunt dirijate către stația de epurare sau către un cămin de deversare al unui alt sistem de canalizare existent în zonă.

Conductele de canalizare vacuumatică sunt montate în șanțuri înguste într-un sistem în trepte care permite transportul atât în zonele plane cat și în cele în urcare.

Grafik Rohrleitungen 

Montarea conductelor corespunzator cu situația terenului

Pentru zonele de coborâre conductele sunt drepte iar pentru zonele plane sau în urcare se foloseşte sistemul în trepte care permite montarea la adâncime redusă a conductelor și este conceput astfel încât sa asigure că vanele nu se vor bloca în perioadele de flux redus.