Sistemul de monitorizare Flovac (FMS)

Sistemul de monitorizare Flovac oferă operatorilor o multitudine de informații legate de condițiile de operare ale căminelor de vacuum, stațiilor de vacuum si vanelor de vacuum.

Informații "inteligente"

Monitorisierung 1

Un principiu de bază al "orașelor viitorului" este infrastructura "inteligentă" a acestora. Sistemul de monitorizare Flovac permite operatorilor să răspundă imediat potențialelor riscuri din sistemul de canalizare. Avantajul pe care sistemul de canalizare vacuumatică îl are față de sistemul de canalizare gravitațională este că toate aspectele privind funcționarea sistemului pot fi monitorizate de către un administrator sau de către o echipă operațională. De exemplu, în cazul în care consumul de energie este în creștere sau apar dovezi de infiltrareaceste probleme pot fi ușor abordate și rezolvate.

Monitorisierung 2

Un avantaj major al sistemului de monitorizare, în special când avem de-a face cu sisteme extinse pe distanțe lungi sau de dimensiuni mari, este capacitatea de a identifica rapid o problemă apărută în sistem și de a o localiza cu exactitate.

Monitorisierung 3

Flovac a dezvoltat un protocol de comunicare MODBUS pentru monitorizarea tuturor aspectelor sistemului dumneavoastră de canalizare vacuumatică. Monitorizarea se desfășoară în două secțiuni mari.

1. Stațiile de vacuum

2. Rețeaua de vacuum

Toate informațiile sunt transmise prin intermediul internetului sau a altor modalități de transmitere a datelor catre un dispozitiv mobil sau către un birou aflat la distanță. În toate stațiile de vacuum operarea se face prin ecrane cu atingere.

Monitorisierung 4

Principalele caracteristici ale sistemului de monitorizare Flovac sunt:

 • Identifică eventualele locații de scurgere sau infiltrare din/în rețeaua de canalizare vacuumatică.
 • Monitorizează consumul de energie în stațiile de vacuum.
 • Produce alarmă de avertisment in cazul riscului de preaumplere a căminelor de vacuum.
 • Monitorizeaza funcționarea echipamentelor mecanice si electrice din stațiile de vacuum.
 • Produce alarmă in cazul in care timpul de funcționare al pompelor de vacuum este prea lung, ceea ce indică o vană blocată sau o spărtură in reteaua de conducte de vacuum.
 • Produce alarmă în cazul preaumplerii rezervorului de vacuum, fapt care indică o problemă aparută la pompele de transfer.
 • Monitorizează deschiderea si închiderea vanelor de vacuum, producând alarme în cazul în care o vană nu se închide corespunzător. Oferă informații privind numărul de deschideri ale vanelor de vacuum pe unitatea de timp.
 • Monitorizează si prezintă grafic presiunea din sistemul de canalizare vacuumatică. Produce alarmă in cazul in care presiunea este insuficientă.
 • Înregistrează timpii de deschidere a vanelor de vacuum si monitorizează raportul aer / lichid.
 • Detectează orice acumulare sau infiltrare in sistemul de vacuum.
 • Monitorizează temperatura din fiecare cămin de colectare.
 • Monitorizează debitul din sistem.
 • Controlează timpii de funcționare ai pompelor si consumul de energie.
 • Colectează, salvează si controlează datele de operare.

Monitorisierung 5